Anchor Ravi 

Anee Master

Artist Priya

Jaswanth Padala

Lahari 

Natraj Master

Navya Swamy

Pamela Mondal 

Priyanka Singh

RJ Kajal

Shanmukh Jaswanth

Siri Hanmanth

Sree Ramachandra

Swetha Varma 

Uma Devi

VJ Sunny 

Maanas Nagulapalli-